Disclaimer

Laura Verweij – Innerlijke Roadtrip verleent jou hierbij toegang tot www.innerlijkeroadtrip.nl (“de Website”). Je kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Laura Verweij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover te hoeven informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Laura Verweij – Innerlijke Roadtrip spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden teksten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Laura Verweij.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Innerlijke Roadtrip. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Innerlijke Roadtrip ook nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Laura Verweij – Innerlijke Roadtrip dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Verweij – Innerlijke Roadtrip dan wel haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze disclaimer of de website kun je contact opnemen met laura@innerlijkeroadtrip.nl .